จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่่อง

วันที่ประกาศผล

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING UNIT) (Phase 3) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 30/4/2563
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอผึ่งน้ำ( Cooling Tower) ชนิด Cross Flow Type ขนาดปริมาณน้ำหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 525 GPM 15/4/2563
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Building Automation System) ระยะเวลา 2 ปี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 14/4/2563
จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(แบบรวมอะไหล่)ประจำปี 2563-2566 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 14/4/2563
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Internet Proxy พร้อมบำรุงรักษา 23/3/2563
ยกเลิกจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอผึ่งน้ำ( Cooling Tower) ชนิด Cross Flow Type ขนาดปริมาณน้ำหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 525 GPM 19/3/2563
ยกเลิกจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING UNIT) (Phase 3) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 19/3/2563
จัดจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับโครงการการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) 18/3/2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ 17/3/2563
ขออนุมัติจ้างถ่ายภาพสำหรับประกอบการผลิตรายงานประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 11/3/2563
การจ้างที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 10/3/2563
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับชุดเครื่องแม่ข่าย พร้อมติดตั้ง 10/3/2563
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักประจำปี 2563 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 4/3/2563
จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมการบำรุงรักษา 3/3/2563
การจ้างผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสาร 26/2/2563
จ้างที่ปรึกษาเป็นผู้สอบบัญชี เืพื่อการปิดบัญชี QFII ที่ลงทุนในจีน 21/2/2563
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานประจำฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ-ทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายภายในสำนักงาน ชั้น 5 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 14/2/2563
ขออนุมัติเช่า License การใช้งานระบบ Contact Center 14/2/2563
ขอยกเลิกจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING UNIT) (Phase 3) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 12/2/2563
ขออนุมัติจัดหาหมึกพิมพ์พริ้นท์เตอร์ 7/2/2563
จ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการตรวจร่างสัญญาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 31/1/2563
จัดจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นของเครื่องส่งลมเย็น ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 30/1/2563
จัดซื้อพร้อมติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน(PRV) ชั้น 15 ฝั่งสาทร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 26/12/2562
จ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่สารคดีข่าวสั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 26/12/2562
จัดซื้อบริการรับข้อมูลข่าวสาร Aspen 16/12/2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบ ISD Application และ Development Framework 26/11/2562
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) อุปกรณ์ต่อพ่วง และซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการระบบ Private Cloud (VMWare) พร้อมติดตั้ง 19/9/2562
จัดจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza 21/8/2562
การจ้างพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสิทธิพิเศษ (Privilege Campaign Management) 13/8/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 27/6/2562
ยกเลิกจัดจ้างผู้รับจ้างบริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System) 19/6/2562
จัดจ้างบริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 18/6/2562
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรม กบข. ปี2561 จ.ชลบุรี 11/6/2562
จัดจ้างเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน 4/6/2562
จัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต สำหรับใช้ในกิจกรรม จำนวน 5,000 เล่ม 14/5/2562
ยกเลิกจัดจ้างงานปรับปรุงห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ชั้น 10,12,15,26 ,29 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 8/5/2562
จัดหาผู้ให้บริการสถานที่เก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ภายนอก 30/4/2562
ยกเลิกจัดจ้างบริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 23/4/2562
จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 23/4/2562
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Visual Studio Professional Edition จำนวน 5 Licenses และ Microsoft Visual Studio Enterprise Edition จำนวน 1 License สำหรับใช้พัฒนาโปรแกรมและเขียนคำสั่งงาน 22/4/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 8 เครื่อง ในชั้น 2 อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (Phase 3) 17/4/2562
จัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 11/4/2562
จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Internet Proxy พร้อมบำรุงรักษา 29/3/2562
จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน กบข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/2562
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (แบบไม่รวมอะไหล่) 19/3/2562
จัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน 19/3/2562
จัดจ้างบริษัท Outsource เพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คน 4/3/2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1/3/2562
(ยกเลิก) จ้างปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 10 ของอาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 1/2/2562
ยกเลิกจัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 24/1/2562
ยกเลิกจัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 24/1/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องม่านตัดอากาศ (Curtain Air) จำนวน 4 เครื่อง 13/1/2562
ยกเลิกจัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 24 และชั้น 26 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 11/1/2562
ยกเลิกจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27/12/2561
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 26/12/2561
การจ้างผลิตจุลสารประกอบใบแจ้งยอดเงินสมาชิกและผู้บริหารต่อ ประจำปี 2561 26/12/2561
จ้างผู้รับจ้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน CRM ให้รองรับการลงทะเบียนกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจากระบบ Web กบข. รวมทั้งพัฒนา Web แบบสอบถามออนไลน์ 26/12/2561
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2562 - 2564 21/12/2561
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลือง และบำรุงรักษาระบบน้ำคูลลิ่ง ทาวเวอร์ (แบบรวมสินค้าสิ้นเปลือง)เป้นระยะเวลา 3 ปี(เริ่ม ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2564) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 21/12/2561
ยกเลิกจัดจ้างปรับปรุงห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง ชั้น 10 ,15 และชั้น 29 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 19/12/2561
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อพักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (สูบแห้ง) ประจำปี 2561(ครั้งที่ 2) 18/12/2561
จ้างผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อเป็นสื่อ กบข. ณ ส่วนราชการ 17/12/2561
ยกเลิกจัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 24 และชั้น 26 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 7/12/2561
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน My GPF Web 6/12/2561
จัดจ้างดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 30/11/2561
จัดซื้ออุปกรณ์ เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้า Circuit Breaker (Molded Case Switch) (เพื่อสำรองใช้งาน) ตู้ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) หมายเลข ๑ - ๔ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 26/11/2561
ขออนุมัติจัดหา ระบบการจองเวลานัดหมาย (Booking System) 15/11/2561
จัดจ้างงานปรับตั้งสลิงกระจกผนังล๊อบบี้ชั้น G-2 ด้านถนนนราธิวาส และด้านสาทรใต้ ของอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 30/10/2561
จ้างวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตร เรื่องความรู้ด้านการลงทุนและประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ ให้แก่พนักงาน กบข. 26/10/2561
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนชุด Casing diffuser และ Casing Cylinder ที่ชำรุดของ Cooling Tower No.2 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 17/10/2561
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างล้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นของ เครื่องส่งลมเย็น AHU อาคาร เอ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 17/10/2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร 17/10/2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2562 (ที่ชาร์ตไร้สาย) 4/10/2561
ขออนุมัติจัดซื้อของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2562 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 27/9/2561
ขออนุมัติจัดหากระดาษถ่ายเอกสาร 27/9/2561
ขอซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition และ Tenable.io พร้อมการติดตั้งและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน Microsoft Hybrid Cloud และการใช้งาน Microsoft Office 365 E3 + EMS ของสำนักงาน 26/9/2561
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ (PABX) แบบรวมอะไหล่ 4/9/2561
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารอับดุลราฮิม เพลส 22/8/2561
จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการระบบ Private Cloud (VMWare) 17/8/2561
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอน ชั้น B2 ถึง ชั้น B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 17/8/2561
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเครื่อง Computer พร้อมโปรแกรม ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 14/8/2561
จ้างพัฒนา Personalized Pension Dashboard on Mobile Application 14/8/2561
จ้างผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนา Smart Back Office บน SharePoint Online 31/7/2561
จัดซื้อระบบบริหารจัดการปริมาณการจราจรและการส่งผ่านข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Bandwidth Management) 18/7/2561
จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะสมาชิกเปลี่ยนแผนลงทุนรับภาวะเศรษฐกิจผันผวน 10/7/2561
จ้าง Media Agency วางแผนประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ 29/6/2561
ยกเลิกจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 29/6/2561
ยกเลิกจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 25 และ ชั้น 27 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 29/6/2561
ขอจ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Security Monitoring) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (IT Security Operation) 29/6/2561
ซื้อระบบป้องกันและกำจัดภัยคุกคามบนเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย (Advanced Endpoint Protection) 29/6/2561
จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนฟิลเตอร์อลูมิเนียมเป็นชนิดใยสังเคราะห์ของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ชั้นG-10 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 25/6/2561
ขออนุมัติจัดจ้างบริการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานตาม TAS19 ของกบข.และบริษัทย่อย 12/6/2561
ยกเลิก จัดซื้อระบบบริหารจัดการปริมาณการจราจรและการส่งผ่านข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Bandwidth Management) 7/6/2561
จ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับกองทุน LaSalle Asia Opportunity Fund V 7/6/2561
จัดจ้างเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 28/5/2561
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ระยะเวลาสัญญา 1 ปี 25/5/2561
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 23/5/2561
จัดจ้างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ณ อาคารอับดุลราฮิมเพลส 17/5/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 17/5/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 17/5/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 17/5/2561
จัดหาวัสดุเครื่องเขียนสำนักงาน 15/5/2561
ยกเลิกจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.3 ขนาด 4,000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 15/5/2561
ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่และวัสดุสุขภัณฑ์ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 10/5/2561
จัดหารถเช่าอเนกประสงค์ 9/5/2561
จัดหาพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ติดตั้งในอาคาร เอ และอาคาร บี ของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 23/4/2561
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 18/4/2561
จ้างจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 18/4/2561
จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 11/4/2561
จัดจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น (Overhaul Chiller) ของ Chiller No.3 และ Chiller No.4 ติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคาร บี ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 10/4/2561
จัดหาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในสำนักงาน 9/4/2561
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Internet Proxy 2/4/2561
จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 29/3/2561
จัดหาสิทธิ์การใช้งาน การรับประกันระบบ Firewall และการบำรุงรักษา 16/3/2561
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (e-bidding) 14/3/2561
บริการเช่าเครื่องถ่่ายเอกสารสี ระยะเวลา 5 ปี 9/3/2561
ยกเลิก งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 10 เครื่อง อาคาร บี (Phase 2) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 2/3/2561
ยกเลิก จัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software License เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) และเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) โดยวิธี e-bidding 2/3/2561
ยกเลิก จ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) 2/3/2561
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 2/3/2561
จัดซื้อและติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ติดตั้งในอาคาร เอ และอาคาร บี ของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 2/3/2561
ยกเลิกการจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องเครื่อง (Chiller) ชั้น 6 อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 2/3/2561
จัดหาระบบงานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ตโดยวิธีประกวดราคา 27/2/2561
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) ระยะเวลา 2 เดือน 22/2/2561
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 17/7/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)และ ระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงสะอาด (FM-200) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2560-2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6/1/2560
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม