ทางเลือกในการบริหารเงินออม

บริหารต่อ / ขอทยอยรับเงิน

คือการเพิ่มทางเลือกให้สมาชิก กบข. ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการ ได้มีสิทธิเลือกในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่มีสิทธิได้รับจาก กบข. โดยสามารถเลือกบริหารต่อ/ขอทยอยรับเงินได้ถึง 4 แนวทาง คือ

 1. ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ
 2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ
 3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ
 4. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้กองทุนบริหารต่อ
 • play 1:11 download
  รศ.ดร. พรพิพัฒน์ เพิ่มผล ออมต่อทั้งจำนวน
 • play 1:11 download
  อรทัย ลีลาพจนาพร ออมต่อขอรับบางส่วน
 • play 1:11 download
  พล.ต.ต. อุดมศักดิ์ คงอ่ำ ออมต่อทยอยรับเป็นงวด
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม