เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

วิธีตรวจสอบยอดเงินด้วยตัวเอง

ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการขอดูยอดเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย
 1. สอดบัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยและ ใช้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)
 2. ใส่รหัสผ่านของบัตร ATM
 3. เข้าสู่หน้าจอ “เงินด่วนเอทีเอ็ม“ ให้เลือกที่ บริการอื่นๆ (สมาชิกสามารถเลือกบริการแบบภาษาอังกฤษได้ โดยเลือก English Language)
 4. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือกที่ บริการอื่นๆ
 5. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือกที่ กบข.
 6. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือก ขอดูยอดในบัญชี หน้าจอนี้จะมีข้อความบอกว่า “การขอดูยอดมีค่าบริการครั้งละ 5 บาท กรณีทำรายการไม่สำเร็จ จะไม่คิดค่าบริการ รายการนี้ไม่จ่ายใบบันทึกรายการ“
 7. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดใส่หมายเลขสมาชิก 13 หลัก“ ให้สมาชิกใส่หมายเลขสมาชิก 13 หลัก แล้วกด ถูกต้อง
 8. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงยอดเงินของสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้
  ยอด ณ วันที่ __________________________
  ชื่อสมาชิก ____________________________
  สะสม+สมทบ+ชดเชย+ประเดิม _______________
  ผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น ____________________
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม