ติดต่อ กบข.

ร้องเรียน

การดำเนินงานของ กบข. ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่ ข้อร้องเรียนและปัญหา ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ กบข. จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ กบข. จะเร่งแก้ไขปรับปรุง โดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากสมาชิก

สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการของ กบข. สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กบข. จัดไว้ได้แก่

  • แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยจัดทำเป็นหนังสือถึงกองทุน
  • Contact Center โทร. 1179 กด 6 โทรสาร 0 2636 1649, 0 2636 0700
  • สำนักงาน กบข. ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
  • e-Mail : member@gpf.or.th
  • www.gpf.or.th

required
required
required
required
required
required
required

กรุณาใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ท่านเห็นตามภาพ ลงในช่องด้านล่างนี้

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม