ลดรายจ่าย

โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย ประกันภัยทิพย ย้ายค่ายพิเศษ

โครงการ กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพยจัดสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิก กบข.
ในด้านการประกันวินาศภัยเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก กบข. และครอบครัว โดยใช้ชื่อ โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพยสวัสดิการพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น

  • ภาษีและอากร ตามกรมธรรม์บริษัทฯชำระแทนให้สมาชิก
  • ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด ตามกฏหมาย
  • ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ของสมาชิก)

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ ติดต่อรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร. 02 118-4325-7

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม